نرم افزار Acronis True Image

Acronis نرم افزاری است که امنیت تمامی اطلاعات موجود در کامپیوتر شما را تضمین می کند. این اطلاعات می تواند اسناد، عکس ها، ایمیل ها و پارتیشن های انتخاب شده شما باشد و حتی کل درایو.در این قسمت راهنمای استفاده از نرم افزار acronis را دانلود می کنید

ادامه خواندن