آموزش REST API با پی اچ پی – 1# آشنایی با API ها

API  مخفف application programming interfaceبه معنای رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار است و رابطی است بین یک کتابخانه با برنامه‌هایی که از آن کتابخانه تقاضای سرویس می‌کنند. دراین قسمت به معرفی انواع API…

ادامه خواندن