طراحی بانک اطلاعاتی – 13# آموزش نرمال سازی بانک اطلاعاتی – شکل های نرمال

در بخش قبلی با مفهوم نرمال سازی بانک های اطلاعاتی و وابستگی های تابعی آشنا شدید، در این بخش به بررسی شکل های مختلف نرمال ( سطوح نرمال سازی) می…

ادامه خواندن

طراحی بانک اطلاعاتی – 12# آموزش نرمال سازی بانک اطلاعاتی-وابستگی های تابعی

یکی از مهمترین فعالیت ها در طراحی بانک اطلاعاتی، نرمال سازی آنها است.در فصل های قبلی قواعدی برای تبدیل نمودار ER به بانک اطلاعاتی رابطه ای ارائه شد که هدف…

ادامه خواندن

طراحی بانک اطلاعاتی – 2# بررسی معماری ansi/sparc برای سیستم های بانک اطلاعاتی

معماری یک سیستم یعنی چارچوب برای سیستم بعبارتی دیگر معماری یعنی اجزای کلی سیستم و ارتباط بین آنها .معماری یک سیستم یک دید کلی نسبت به سیستم فراهم کرده و…

ادامه خواندن

طراحی بانک اطلاعاتی – 3# معماری های مشتری/خدمتگزار و توزیع شده

در یک شبکه کامپیوتری، برنامه های کاربردی می توانند روی سیستم های مختلف اجرا شوند، در این محیط  دو راهکار استفاده می شود: در معماری client/server بانک اطلاعاتی روی سیستم…

ادامه خواندن