جلسه دوازدهم- ساخت نمودار پیشرفت ( بارگذاری) در متریالایز

در متریالایز(materialize) کلاس های متنوعی برای ساخت نوار لودر یا همان progress bars وجود دارد. در جدول زیر به این کلاس های اشاره شده  است. نام کلاس  توضیحات progress برای…

ادامه خواندن